Onderhoud en service

Custers heeft een eigen onderhouds- en service dienst.
Onze monteurs staan 365 dagen voor u klaar om service te verlenen aan uw cv ketel of warmwatertoestel wanneer deze een keer uitvalt.
Door onderhoud voorkomt u onverwachte storingen en onveilige situaties, zoals koolmonoxide.
Custers heeft diverse vormen van onderhoudscontracten voor uw cv ketel van basis tot all-in.
Wij adviseren het onderhoud jaarlijks uit te voeren.
Hierdoor gaat uw toestel langer mee en voorkomt u dure reparatie. Informeert u bij ons naar het best bij u passende abonnement.
Van maandag tot vrijdag is Custers bereikbaar van 08.00 tot 19.00 voor het maken of verzetten van een onderhoudsafspraak.
Voor het melden van een storing buiten kantooruren kunt u ons storingsnummer bellen.
Naast onderhoud aan cv ketels voert Custers ook onderhoud uit aan WTW (warmte terugwin unit) en mechanische ventilatiebox.

Bij ons krijgt u 365 dagen per jaar service! 

Onderhouds- en servicecontracten 2023

Standaard contract onderhoud: € 12,50 incl. btw per maand of € 115,00 per jaar
 • Jaarlijks onderhoud van de ketel (reinigen en afstellen van het toestel),
 • Geen voorrijkosten gedurende de looptijd van het contract,
 • U heeft een heel jaar lang recht op onze 24-uurs service in avonden en weekenden,
 • Bij storingen en reparaties: aparte berekening van arbeidsloon en onderdelen,
 • Betalen door middel van maandelijkse automatische incasso of bij jaarlijkse betaling aan de monteur


Aanvullend servicecontract: € 16,50 incl. btw per maand.

(ketel niet ouder dan 2 jaar)

 • Jaarlijks onderhoud van de ketel (reinigen en afstellen van het toestel),
 • Geen voorrijkosten gedurende de looptijd van het contract,
 • U heeft een heel jaar lang recht op onze 24-uurs service in avonden en weekenden,
 • Bij storingen en reparaties: aparte berekening van onderdelen (geen arbeidsloon),
 • Betalen door middel van maandelijkse automatische incasso.


Full-in service contract: € 22,00 incl. btw per maand.

(ketel niet ouder dan 2 jaar)

 • Jaarlijks onderhoud van de ketel (reinigen en afstellen van het toestel),
 • Geen voorrijkosten gedurende de looptijd van het contract,
 • U heeft een heel jaar lang recht op onze 24-uurs service in avonden en weekenden,
 • Bij storingen en reparaties: geen toestelgebonden kosten (onderdelen tot een maximum  van € 250,00 incl. btw per keer met dezelfde storingsoorzaak)  en geen arbeidsloon,
 • Betalen door middel van maandelijkse automatische incasso.Bij alle contracten geldt:

U krijgt automatisch een aankondiging van het onderhoud.
Het bijvullen van de cv-installatie anders dan tijdens onderhoud valt buiten het contract.
Het ontkalken van leidingen en (tap-)boilers valt buiten het contract.
Storingen uitdrukkelijk veroorzaakt door foutief gebruik of externe oorzaken (bijv. storing in gas- en elektriciteitslevering) vallen buiten het contract.

De kosten die gemaakt worden voor het oplossen van deze problemen worden separaat berekend.  

Onder het uitvoeren van onderhoud vallen de volgende werkzaamheden:

 • optische controle van warmtewisselaar/evt. reinigen
 • bewegende delen (omschakelklep/voorkeurklep/opdrukstift)
 • controleren op werking
 • controleren ketelthermostaat
 • controleren op lekkage
 • controleren van ontsteking
 • controleren van afstellingen gaszijdig
 • bij combiketel: l/min. en uitstroomtemperatuur meten.
 • vullen van installatie en controleren expansievat
 • reinigen brander
 • reinigen ventilator
 • controleren van beveiligingen in toestel


Tarieven arbeidsloon, mits niet inbegrepen in contract:

Arbeidsloon per uur € 70,00 incl. btw, met een minimum van € 56,00.

Avonduren 125%

Zaterdag 150%

Zon- en feestdagen 200%