Van 7 tot en met 18 augustus genieten wij van een welverdiende zomervakantie. Onze servicedienst rijdt ook tijdens deze sluiting gewoon voor u door. U kunt hen bereiken op het storingsnummer 06 10 99 34 49. 

Onderhoud en service

Custers heeft een eigen onderhouds- en service dienst.

Onze monteurs staan 365 dagen voor u klaar om service te verlenen aan uw cv ketel of warmwatertoestel wanneer deze een keer uitvalt.Door onderhoud voorkomt u onverwachte storingen en onveilige situaties, zoals koolmonoxide.

Wij adviseren het onderhoud jaarlijks uit te voeren.Hierdoor gaat uw toestel langer mee en voorkomt u dure reparaties.

Van maandag tot vrijdag is Custers bereikbaar van 08.00 tot 17.00 voor het maken of verzetten van een onderhoudsafspraak.Voor het melden van een storing buiten kantooruren kunt u ons storingsnummer bellen.

Naast onderhoud aan cv ketels voert Custers ook onderhoud uit aan WTW (warmte terugwin unit) en mechanische ventilatiebox. Tevens verzorgen wij het onderhoud aan airco’s en warmtepompen die wij hebben geplaatst.

Bij ons krijgt u 365 dagen per jaar service! 

Onderhouds- en servicecontracten 2024

Standaard contract onderhoud:   € 125,00 incl. btw per jaar
 • Jaarlijks onderhoud van de ketel (reinigen en afstellen van het toestel),
 • Geen voorrijkosten gedurende de looptijd van het contract,
 • U heeft een heel jaar lang recht op onze 24-uurs service in avonden en weekenden,
 • Bij storingen en reparaties: aparte berekening van arbeidsloon en onderdelen,
 • Betaling aan de monteur

U krijgt automatisch een aankondiging van het onderhoud.Het bijvullen van de cv-installatie anders dan tijdens onderhoud valt buiten het contract.Het ontkalken van leidingen en (tap-)boilers valt buiten het contract.Storingen uitdrukkelijk veroorzaakt door foutief gebruik of externe oorzaken (bijv. storing in gas- en elektriciteitslevering) vallen buiten het contract. 

De kosten die gemaakt worden voor het oplossen van deze problemen worden separaat berekend.

Onder het uitvoeren van onderhoud aan de ketel vallen de volgende werkzaamheden: 

 • optische controle van warmtewisselaar/evt. reinigen
 • bewegende delen (omschakelklep/voorkeurklep/opdrukstift)
 • controleren op werking
 • controleren ketelthermostaat
 • controleren op lekkage
 • controleren van ontsteking
 • controleren van afstellingen gaszijdig
 • bij combiketel: l/min. en uitstroomtemperatuur meten.
 • vullen van installatie en controleren expansievat
 • reinigen brander
 • reinigen ventilator
 • controleren van beveiligingen in toestel
 • keuring uitvoeren op koolmonoxide

 

Tarieven arbeidsloon, mits niet inbegrepen in contract:

Arbeidsloon per uur € 75,00 incl. btw, met een minimum van € 60,00.

Avonduren 125%

Zaterdag 150%

Zon- en feestdagen 200%